• Nagłówek

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W MIKOŁOWIE
     REALIZUJE PROJEKT -WSPÓŁPRACA SZKÓŁ -KA229
     Life is a road! Let's draw it together!
     2018-2020
     W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
     W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA AKCJA .2 -PARTNERSTWA STRATEGICZNE


     Projekt realizowany będzie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

     Głównym koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji. Po za tym współpracować będziemy ze szkołami z : Włoch, Hiszpanii (Teneryfa) i Francji ( Martynika) . Tematem projektu są zagadnienia związane z turystyką, regionalizmem, poznawaniem kultur i możliwościami jakie daje młodym ludziom wspólna Europa .

     Maksymalna kwota przyznana naszej szkole wynosi: 32526.00 EUR. W trakcie trwania projektu przewidziana jest mobilność uczniów w ilości 16 uczniów oraz nauczycieli w ilości 10.

     Projekt jest 2-letni podzielony na 5 etapów: "Przełamywanie lodów -fundamenty drogi", "Poznajmy się lepiej - my jesteśmy drogą", "Badanie przeszłości - odtwarzanie drogi", "Twarzą w twarz z teraźniejszością - wyruszamy w drogę" oraz "Marzenie o przyszłości - rysowanie drogi". 

     Wspólnie z partnerami wybierzemy się w podróż po swoich regionach w poszukiwaniu powiązań pomiędzy dziedzictwem kulturalnym poszczególnych krajów oraz wszelkimi aspektami przyrodniczymi i historycznymi, a także zmianami, jakie ich narody i terytoria przeszły na przestrzeni wieków. Wdrażanie projektu oparte będzie na ważnych kwestiach, takich jak dziedzictwo kulturowe, świadomość  środowiskowa, edukacja, rozrywka, rynek pracy.  Wykorzystując nowoczesne narzędzia edukacyjne, uczniowie nauczą się doceniać nie tylko swą własną kulturę, ale także kulturę krajów partnerskich. Jesteśmy zainspirowani Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturalnego (EYCH 2018). Celami projektu jest: poprawa metod w zakresie 8 kompetencji kluczowych, podniesienie motywacji dzieci do nauki poprzez regularne wykorzystywanie technologii do poszukiwania wiadomości, poprawa umiejętności nauczycieli w zakresie zapewnienia odpowiedniej, zindywidualizowanej edukacji dla uczniów o różnych umiejętnościach uczenia się, osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników w nauce, promowanie wiedzy na temat kultury. Szkoły z Grecji, Martyniki , Teneryfy i z Włoch po raz pierwszy uczestniczą w programie Erasmus+.  Szkoły równolegle będą wdrażały nowe sposoby poprawiania podstawowych umiejętności.  Na każdym z etapów uczniowie jako badacze, analitycy, egzaminatorzy, prezenterzy będą uczestniczyli w eksperymentalnych działaniach edukacyjnych i warsztatach, odgrywając role, biorąc udział w quizach, korzystając z narzędzi TIK oraz  uczestnicząc podczas wydarzeń kulturalnych.

     Oczekiwanymi rezultatami jest : poprawa zdolności uczniów do wykorzystywania wiedzy w praktyce, poprawa ich kompetencji kluczowych i społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej, poszerzanie ich wiedzy na temat regionów europejskich, poprawa umiejętności życiowych, poprawa rozwoju zawodowego nauczycieli.

     Produkty końcowe ,które powstaną w ramach współpracy  realizacji projektu: Przewodnik “Teens to teens”, cyfrowy i papierowy kalendarz interkulturalny pt. “4 Seasons in 5 regions'’ , książka z przepisami kulinarnymi, prezentacje na temat sławnych dróg, broszury/plakaty reklamujące każde miasto, projektowa strona www, Twinspace, strona na Facebooku.

         Oczekujemy, że projekt będzie miał wpływ na uczniów, nauczycieli, rodziców oraz ważne osoby/instytucje/organizacje na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym/międzynarodowym. 

     Uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoją "drogę", będą osiągali lepsze rezultaty na kolejnych etapach edukacji, zmniejszy się ryzyko przedwczesnego kończenia edukacji, poprawi się jakość edukacji.  Wszyscy uczestnicy rozwiną umiejętności z zakresu pewności siebie, empatii, tolerancji, wyrozumiałości, komunikacji, umiejętności cyfrowych i organizacyjnych, zdobędą doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz rozwiną umiejętności interpersonalne, takie jak pozytywny stosunek, praca w grupie, elastyczność oraz zarządzanie czasem.

        Podsumowując, zmiana w stylu życia poszczególnych uczniów, taka jak stanie się odpowiedzialnymi obywatelami oraz promowanie takich samych zachowań w ich rodzinach i społecznościach, będzie miały wpływ zarówno na środowisko lokalne, jak i krajowe, na krótszą i dłuższą metę.   

     Chcemy, by nasi uczniowie zrozumieli, że gdy wychodzimy z klasy, czeka na nas  droga w świat.

     Więcej informacji:

     regulamin_wyjazdu_ErasmusRoad.pdf