• Projekt Step by Step

    •  

     Informujemy, że nasza placówka bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej))

     Tytuł projektu: Step by step - małymi krokami ku wiedzy

     Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP1, SP3, SP8, SP12, P1, P2, P3, P5, P11

     Okres realizacji: 01.10.2020-30.08.2022

     Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli z 4 mikołowskich szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli. Nauczyciele wzięli udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych oraz informatycznych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

      


     Pięcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie: Janina Szołtysek, Irena Chwiałkowska, Joanna Adamczuk, Wiesława Grygierek i Wojciech Strona w terminie od 14 do 25 lutego 2022 r. wzięło udział w wyjeździe na Maltę w ramach projektu  Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej: „ STEP BY STEP MAŁYMI KROKAMI KU WIEDZY". Na realizację projektu środki pozyskało Biuro Aktywności Obywatelskiej UM Mikołów. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER (numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-079286.

     Czwórka nauczycieli uczęszczała na kurs języka angielskiego: Fluency & Language Development for Educational Staff, zaś  jeden nauczyciel był aktywnym uczestnikiem kursu

      z zakresu nowoczesnej technologii informatycznej: Technology enhanced learning.

     Organizatorem dokształcania była szkoła Executive Training Institute w St. Julian's na  Malcie.

     Kursy  językowe odbywały się  w małych, międzynarodowych grupach, liczących około 7-8 osób, z uwzględnieniem poziomu znajomości języka przez uczestników. Prowadzone były zróżnicowanymi metodami nauczania, z użyciem nowoczesnych środków przekazu. Priorytetem było mówienie, bogacenie słownictwa, pisanie oraz aktywna praca w grupach. Podczas każdego dnia nauki metody nauczania były różnicowane. Polegały one na  korzystaniu z tablicy interaktywnej, dostępnych aplikacji, pracy w grupach, przyjmowaniu roli lidera przy tablicy, korzystaniu z materiałów online oraz materiałów wydrukowanych w celu utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnorakie ćwiczenia. Prowadząca przesyłała każdemu na maila indywidualnie materiały z lekcji do utrwalenia i wykorzystania w samodzielnej pracy. Zapoznawała nas również z własnym warsztatem pracy, pokazywała, jak go tworzyć, jak zapisywać zgromadzony materiał słownikowy w chmurze. Metody przez nią wykorzystane posłużyły do wzbogacenia pracy własnej.

     Uczestnik kursu związanego z wykorzystaniem technik komputerowych zapoznał się ze sposobami i możliwościami  wykorzystania internetu i dostępnych aplikacji do nauczania podczas lekcji oraz tworzenia własnego warsztatu pracy (pracowano m.in. z aplikacjami: WIX, BLOGGER, LOOM, LEARNING APPS, KAHOOT, inne.)

     Dzięki pobytowi w szkole ETI nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje językowe i informatyczne, wzbogacili słownictwo, utrwalili wiedzę z zakresu posługiwania się czasami w języku angielskim, znajomości części mowy, tworzenia i stopniowania przysłówków, poznawania wyrazów bliskoznacznych, słownictwa tematycznego np.: krąg rodzinny, opis osób, cechy wyglądu i charakteru, zainteresowania, spędzanie wolnego czasu i wiele innych.  Utrwalili struktury poprawnego budowania zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz swobodnej wypowiedzi. Przełamali barierę swobodnego mówienia. Nabyli wiele kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językiem i wykorzystania tej znajomości podczas prowadzenia lekcji metodą CLIL. Udoskonalili swoje umiejętności w zakresie wykorzystania TIK.

     Udział w projekcie zmotywował uczestników do dalszego rozwijania umiejętności zawodowych, przyczynił się do poznania systemów edukacji i dobrych praktyk za granicą, do wzrostu wiedzy,  zdobycia praktycznych umiejętności istotnych dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego, wzrostu wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu, wzmocnienia i  poszerzenia sieci kontaktów zawodowych. Podczas wymiany dobrych praktyk dzieliliśmy się wiedzą i umiejętnościami na arenie międzynarodowej oraz nabyliśmy kompetencje kluczowe w zakresie nauczania swojego przedmiotu. Podzielimy się również zdobytą wiedzą z kadrą pedagogiczną z naszej szkoły. Z pewnością przyczyni się to do podniesienia jakości pracy szkoły.

     Wartością dodaną była również możliwość poznania historii Malty, wspaniałych zabytków,

     dorobku kulturowego pokoleń, zwiedzenia stolicy Valletty, średniowiecznej Mdiny, wysp Gozo i Comino, wioski Marsaxlokk oraz innych miejsc, w tym podziwianie wspaniałych widoków oraz poznanie kultury i kuchni kraju.

      

      

    • Lista galerii

     brak danych