Dokumenty

Erasmus Ars Longa

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego już po raz trzeci realizuje pogram współpracy szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej (Akcja KA2 – Partnerstwa Strategiczne Szkół, Program Erasmus+). Tym razem szkoła przystąpiła do projektu o nazwie ARS LONGA [All Right Students’ Let’s Make Ourselves Neighbours and Great Artists] , w którym uczestniczą następujące kraje: Polska, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Turcja oraz Hiszpania (główny koordynator projektu). W ramach współpracy uczniowie ze szkół partnerskich będą uczyli się lepszego zrozumienia innych kultur europejskich, poznają sztukę innych krajów, rozwiną swoją kreatywność i pomysłowość dzięki licznym projektom plastycznym (np. logo, maskotka projektu i in.). Celem naszego projektu jest pokazanie uczniom sensu i znaczenia różnych sztuk artystycznych ( artystycznych ( tj.: muzyki, plastyki, teatru, techniki, fotografii, literatury itp.) w szybko i stale zmieniającej się Europie, w kontekście najważniejszych ogólnoludzkich wartości. Poprzez sztukę chcemy rozbudzić kreatywność i wrażliwość uczniów, pobudzić świat wrażeń i emocji a jednocześnie wspomóc rozwój własny uczniów i cały proces edukacji.  Dzięki kontaktom uczniowie wzbogacą swoje umiejętności w zakresie wykorzystania TIK (prezentacje, chaty, videokonferencje).

Działania w zespołach, we współpracy z dziećmi z zagranicy, pozwolą uczniom lepiej zrozumieć znaczenie trudnego słowa „tolerancja” i zdecydowanie poprawić umiejętność komunikacji w języku angielskim i pewność siebie.

Uczniowie i nauczyciele będą również uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, będą także gospodarzami wizyty partnerów w Polsce.

Projekt nie ogranicza się jednak wyłącznie do społeczności uczniowskiej – przewiduje szkolenia i seminaria dla nauczycieli w zakresie innowacyjnych technik nauczania stosowanych już powszechnie w Hiszpanii  i Grecji (Nauczanie Problemowe i Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe) oraz włączenie rodziców i społeczności lokalnej w działania projektowe.

 

Więcej informacji:

REGULAMIN_NABORU_UCZNIOW_DO_WYJAZDOW_ZAGRANICZNYCH.docx

http://arslonga.mysch.gr/

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
    ul. Wolności 27
    43-190 Mikołów
  • 32 226 13 28

Galeria zdjęć