Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  ul. Wolności 27
  43-190 Mikołów
 • 32 226 13 28

Znajdź nas

liczba odwiedzin: 70218

 

 

 

 • "DOBRY START"

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Program, umożliwia rodzicom i opiekunom - bez względu na dochody - otrzymać raz w roku wsparcie finansowe                        w wysokości 300zł. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

 • Projekt „Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli” ma na celu wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy poprzez zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej wśród 183 dzieci. Zorganizowane bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach wychowania fizycznego. Program wzbudzi wśród uczniów zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej: rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny.

 • NABÓR DO KLASY I

  NABÓR DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019
   

  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
  IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE

  Zgłoszenia kandydatów do klasy I
  zamieszkałych w obwodzie
  Szkoły Podstawowej nr 8 można odebrać w sekretariacie szkoły
  lub pobrać druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły

  W ZAKŁADCE REKRUTACJA .

   W zakładce rekrutacja, znajduje się również plik z terminami postępowania rekrutacyjnego.
   

  Dokumenty kandydatów prosimy składać
  w sekretariacie szkoły w terminie
  od 19 lutego 2018r. do 16 marca 2018 r.

 • SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - Obrazek 1

   

  16 października w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu:

  „ Szkoła otwarta nawiedzę”

  Jest to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko 160 uczniów
  zapisało się na zajęcia pozalekcyjne, chcąc pogłębiać lub utrwalać swoją wiedzę, jak również uczyć się
  nowych języków obcych. Można było wybrać zajęcia spośród następujących przedmiotów:
  - matematyka,
  - informatyka,
  przyroda,
  - język angielski,
  - język francuski,
  - język włoski.
  Chętnych jak widać nie brakowało. Mamy nadzieję, że udział uczniów w projekcie przyczyni się do
  podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  ul. Wolności 27
  43-190 Mikołów
 • 32 226 13 28

Galeria zdjęć