Dokumenty

 • Polisa ubezpieczeniowa na rok szkolny 2018/2019

  W załączniku została umieszczona polisa ubezpieczeniowa,

  ważna od 01.09.2018 do 31.08.2019. Zachęcamy do zapoznania się.

  skan_polisy_.pdf

 • ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Prosimy o zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2018/2019. W załączniku znajduje się tabela z dniami wolnymi od zajęć dydatyczno - wychowawczych oraz terminarz spotkań z rodzicami.

  organizacja_roku_szkolnego_2018_2019.pdf

 • ANKIETA - Diagnoza problemów społecznych

  Prosimy uczniów o wypełnienie ankiety. 

  ankieta_-_uczniowie_Mikolow_.pdf

 • "DOBRY START"

  "DOBRY START"

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Program, umożliwia rodzicom i opiekunom - bez względu na dochody - otrzymać raz w roku wsparcie finansowe                        w wysokości 300zł. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

  Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i ulotką.

   

  Dobry_Start_plakat.pdf

   

  Dobry_Start_ulotka.pdf

 • INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM

 • „Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli”.

  Projekt „Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli” ma na celu wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy poprzez zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej wśród 183 dzieci. Zorganizowane bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach wychowania fizycznego. Program wzbudzi wśród uczniów zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej: rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny.

   

  opis_projektu_.pdf

 • SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ

  SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - Obrazek 1

   

  16 października w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu:

  „ Szkoła otwarta nawiedzę”

  Jest to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko 160 uczniów
  zapisało się na zajęcia pozalekcyjne, chcąc pogłębiać lub utrwalać swoją wiedzę, jak również uczyć się
  nowych języków obcych. Można było wybrać zajęcia spośród następujących przedmiotów:
  - matematyka,
  - informatyka,
  przyroda,
  - język angielski,
  - język francuski,
  - język włoski.
  Chętnych jak widać nie brakowało. Mamy nadzieję, że udział uczniów w projekcie przyczyni się do
  podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.

 • Żółtaczka pokarmowa - WZW A (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A)

  Żółtaczka pokarmowa - WZW A (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A)

  Wzrosła liczba przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A). 

  W załącznikach do wglądu ulotki informacyjno - edukacyjne oraz pismo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   

  Zachęcamy do zapoznania się.

   

  Ulotka_A4_wzw_typu_A(3).pdf

  WZW_A-_pismo.pdf

 • Rada rodziców

  Dane rachunku bankowego Rady Rodziców:

  94 8436 0003 0000 0026 1551 0002 

  Dziękujemy za wnoszenie opłat.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  ul. Wolności 27
  43-190 Mikołów
 • 32 226 13 28

Galeria zdjęć