Nawigacja

 • "DOBRY START"

  "DOBRY START"

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Program, umożliwia rodzicom i opiekunom - bez względu na dochody - otrzymać raz w roku wsparcie finansowe                        w wysokości 300zł. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

  Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i ulotką.

   

  Dobry_Start_plakat.pdf

   

  Dobry_Start_ulotka.pdf

 • INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM

 • „Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli”.

  Projekt „Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół i przedszkoli” ma na celu wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy poprzez zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej wśród 183 dzieci. Zorganizowane bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach wychowania fizycznego. Program wzbudzi wśród uczniów zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej: rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny.

   

  opis_projektu_.pdf

 • NABÓR DO KLASY I

  NABÓR DO KLASY I

  NABÓR DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019
   

  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
  IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE

  Zgłoszenia kandydatów do klasy I
  zamieszkałych w obwodzie
  Szkoły Podstawowej nr 8 można odebrać w sekretariacie szkoły
  lub pobrać druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły

  W ZAKŁADCE REKRUTACJA .

   W zakładce rekrutacja, znajduje się również plik z terminami postępowania rekrutacyjnego.
   

  Dokumenty kandydatów prosimy składać
  w sekretariacie szkoły w terminie
  od 19 lutego 2018r. do 16 marca 2018 r.

  Sekretariat czynny w godzinach

  od 7:00  do 15:00

 • SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ

  SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - Obrazek 1

   

  16 października w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu:

  „ Szkoła otwarta nawiedzę”

  Jest to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko 160 uczniów
  zapisało się na zajęcia pozalekcyjne, chcąc pogłębiać lub utrwalać swoją wiedzę, jak również uczyć się
  nowych języków obcych. Można było wybrać zajęcia spośród następujących przedmiotów:
  - matematyka,
  - informatyka,
  przyroda,
  - język angielski,
  - język francuski,
  - język włoski.
  Chętnych jak widać nie brakowało. Mamy nadzieję, że udział uczniów w projekcie przyczyni się do
  podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.

 • Żółtaczka pokarmowa - WZW A (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A)

  Żółtaczka pokarmowa - WZW A (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A)

  Wzrosła liczba przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A). 

  W załącznikach do wglądu ulotki informacyjno - edukacyjne oraz pismo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   

  Zachęcamy do zapoznania się.

   

  Ulotka_A4_wzw_typu_A(3).pdf

  WZW_A-_pismo.pdf

 • Spotkania z rodzicami

  Terminarz spotkań z rodzicami. Prosimy o zapoznanie się.

  terminarz_spotkan_z_rodzicami.pdf

 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym  2017/18.

  dni_wolne_od_zajec.pdf

 • Organizacja roku szkolnego 2017/2018

  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2019, na podstawie ustaleń MEN. 

  ORGANIZACJA_ROKU_SZKOLNEGO_2017-2018.pdf

 • Rada rodziców

  Dane rachunku bankowego Rady Rodziców:

  94 8436 0003 0000 0026 1551 0002 

  Dziękujemy za wnoszenie opłat.

 • Stołówka szkolna

  Stołówka szkolna
  04.09.2017

   

  Znów, jak co roku, nasi uczniowie mogą korzystać ze smacznych obiadów. Rodzice zainteresowani żywieniem dziecka w szkole proszeni są o jak najszybszy kontakt z intendentem szkolnym lub świetlicą w celu zapisania dziecka na obiady.

  Płatności obiadowe wnosimy do 5. dnia miesiąca (we wrześniu wyjątkowo do 15. dnia m-ca), po tym czasie ustawowo zostają naliczane odsetki za zwłokę.

  Bardzo prosimy rodziców o wnoszenie opłat tylko według kwot, które za pośrednictwem dzieci otrzymują na kartkach.

  Konto do wpłat:

  43 8436 0003 0000 0002 4035 0005

 • UWAGA! Zaszła zmiana z dowozem uczniów w piątek, prosimy o zapoznanie się. Dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018

  01.09.2017

   

  Harmonogram dowozów uczniów można wyświetlić, klikając na poniższy link:

  plan_dowozu_uczniow_15.09.pdf

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 • Reforma edukacji - informacje

  Linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  Broszura_informacyjna_-_Dobra_Szkola.pdf

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  ul. Wolności 27
  43-190 Mikołów
 • 32 226 13 28

Galeria zdjęć