• Rekrutacja

    •  

      

     Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

      

     Zarzadzenie_rekrutacja_2022_przedszkola.doc

      

     Rekrutacja do przedszkoli na rok 2022/2023

     Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 3 lutego 2022 r. o godzinie 11.00, będzie trwał do 18 lutego 2022 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony. 

      

     https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/ 

     Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 3 lutego 2022 r. o godzinie 11.00. 

     WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

     Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

     • zatwierdzić wniosek w systemie, 
     • wydrukować, 
     • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
     • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie
      w przedszkolu pierwszego wyboru. 

     Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 

     Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania
      w przedszkolu. 

      

     Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 24.02.2022 r. do 28.02. 2022 r.


     Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami
     i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.

      

      

      

     2020-01-28-Uchwala_punkty_przedszkola.pdf

      

      

      

     Informacje dotyczące naboru znajdują się również w profilu rodzica założonym na powyższej stronie.