• Rekrutacja

    •  

      

     Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

      

     rekrutacja_2021-2022.pdf

      

      

     Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022

     Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 lutego 2021 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 19 lutego 2021 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony. 

      

     https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/ 

     Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 8 lutego 2020 r. o godzinie 10.00. 

     WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

     Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

     • zatwierdzić wniosek w systemie, 
     • wydrukować, 
     • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
     • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie
      w przedszkolu pierwszego wyboru. 

     Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 

     Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania
      w przedszkolu. 

      

     Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 01.02.2021 r. do 05.02. 2021 r.


     Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami
     i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.

      

      

      

     2020-01-28-Uchwala_punkty_przedszkola.pdf

      

      

      

     Informacje dotyczące naboru znajdują się również w profilu rodzica założonym na powyższej stronie.