• Nasze przedszkole

    • Oddziały Przedszkolne im.Wróbelka Elemelka znajdują się w części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie - Paniowach.
     Sąsiadują z SP nr 8 im.Wojciecha Korfantego.
     W pobliżu przedszkola znajduje się plac zabaw oraz boisko sportowe.
     Oddziały Przedszkolne to placówka trzyoddziałowa zapewniająca opiekę od godziny 600- 1700.
     Do oddziału uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.


     ♦♦♦♦♦♦♦

     Zajęcia dydaktyczno, wychowawczo - opiekuńcze  realizowane są dla każdej z grup wiekowych w oparciu o program wychowania przedszkolnego pt. "Samodzielne- wszechstronne - szczęśliwe" autorstwa Moniki Chludzińskiej, Agaty Kcprzak - Kołakowskiej, Anny Kucharczyk, Doroty Kucharskiej,Anny Pawłowskiej - Niedbały, Marty Pietrzak oraz Agaty Smoderek. wyd. Nowa Era, który jest zgodny z Nową Podstawą Programową. 
     Podstawa programowa realizowana jest od godziny 800 - 1300.

     ♦♦♦♦♦♦♦♦

     W pracy z dzieckiem przyświecają nam słowa Janusza Korczaka
      
     "Dziecko chce być dobre.
     Jeśli nie umie - naucz.
     Jeśli nie wie - wytłumacz.
     Jeśli nie może - pomóż."
      
     Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności. Jednocześnie staramy się zaspokoić potrzeby i oczekiwania rodziców, aby ich pociechy z każdym nowym dniem stawały się bardziej samodzielne oraz osiągały dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Stwarzamy przyjazną domową atmosferę.  Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania
     i talenty. Uczymy dzieci możliwości dokonywania wyboru. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
      
     Naszym przedszkolakom oferujemy także dodatkowe zajęcia:

     język angielski
     zajecia muzyczno - ruchowe
     zajęcia z logopedą

     W trakcie całego roku szkolnego przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach teatralnych organizowanych zarówno na terenie placówki, jak również przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Ponadto biorą udział w wycieczkach, spacerach. Organizowane są spotkania z ciekawymi gośćmi.     Nasze przedszkole już poraz kolejny dołaczyło się do akcji zbierania baterii oraz w dalszym ciągu przedszkolaki zbierają 
      puste tubki akleju "Amos" ,dzięki którym zyskają nowe kleje.

     W tym roku szkolnym nasze przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Z kulturą na ty". 

     wdrażane będą podstawy programowania i kodowania w oparciu o program "Uczymy dzieci programować".

     Kontakt :

     tel: 785 917 642

     tel stacjonarny: 32 322 50 93