• KALEJDOSKOP w naszej szkole, czyli nowy projekt unijny.

     •       Wraz z nowym rokiem szkolnym w naszej szkole rusza projekt: „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwoli on na zakup dla szkoły sprzętu TIK, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach ścisłych oraz językowych.

     • Erasmus+

     • Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

      Tytuł projektu: Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

      Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

      Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

      Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.