• Informacja dotycząca otwarcia żłobków i przedszkoli Mikołowskich.

     • Szanowni Rodzice, najpierw proszę spokojnie i dokładnie wszystko przeczytać do końca!

      W szczególności z uwagi na bezpieczeństwo dzieci ale także Wasze i Waszych rodzin a także z uwagi na poniższe argumenty, na razie nie podejmę decyzji o terminie otwarcia miejskiego żłobka i przedszkoli, a Państwu dobrze radzę jak najdłużej pozostawić dziecko w domu, oczywiście o ile to tylko możliwe. O jakiejkolwiek zmianie decyzji będę informował i ją uzależniam od poniżej przytoczonych informacji ale raczej nie nastąpi to w najbliższym tygodniu po weekendzie majowym.

      O kolejnych decyzjach będę informował w zależności od Państwa informacji o ilości chętnych do żłobka lub przedszkoli, naszego przygotowania wszystkich wytycznych i zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

      .

      Moim zdaniem po pierwsze najważniejsze jest obecnie to, że zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja i kto może powinien jak najdłużej pozostać z dzieckiem w domu

      https://www.gov.pl/web/rodzina/od-6-maja-mozliwe-otwarcie-zlobkow-i-przedszkoli-co-z-dodatkowym-zasilkiem-opiekunczym

      .

      Po drugie, jeżeli ktoś nie ma absolutnie żadnego wyjścia, ma rzeczywiście sytuację podbramkową i chce zaryzykować, proszę powiadomić żłobek lub swoje przedszkole, że będzie na pewno chciał posłać dziecko, jeżeli podejmę decyzję o ich otwarciu. Możliwe, że otwarcie ograniczymy do małej ilości dzieci lub do wybranego przedszkola, jeżeli nie będzie już żadnego innego wyjścia i jednostki te dostosujemy do wszelkich wymagań w tym zakresie.

      .

      Bardzo perfidną decyzję podjęli rządzący pozwalając na otwarcie żłobków i przedszkoli, ale jednocześnie przerzucając decyzyjność i odpowiedzialność w tym zakresie na samorządowców. Pozwolę sobie przypomnieć, że z wykształcenia jestem doktorem nauk farmaceutycznych i pracowałem kilkanaście lat w Katedrze Mikrobiologii, więc przynajmniej trochę znając się na temacie wirusów i zakażeń uważam, że żłobki i przedszkola są tymi miejscami, gdzie wzajemne zakażanie się jest najczęstsze i w dodatku tego wzajemnego zakażania się tak małych dzieci nie da się w żaden sposób w naszych dostępnych warunkach uniknąć. Jakimi żywymi sreberkami są małe dzieci wszyscy wiemy i przecież wiadomo, że nie wsadzimy dzieci w epidemiczne kombinezony, nie utrzymamy ich w odległości 2m pomiędzy sobą, tym bardziej, że dzieci w żłobku trzeba przewijać, utulić gdy płaczą jedno po drugim, dzieci się grupują instynktownie, dotykają się i biorą zabawki do ust przekazując je sobie wzajemnie, itd. I tego nikt nie uniknie ani nie upilnuje.

      Gdyby rząd, chcąc sprawdzić możliwość lub skutki odmrażania, najpierw uruchomił uczelnie, może później szkoły średnie, następnie szkoły podstawowe, to bym to jeszcze zrozumiał. Jest przecież pewne, że studentów, młodzież, może dzieci w szkołach podstawowych, byłoby łatwiej zmobilizować do przestrzegania zasad epidemicznych (częste mycie rąk i ich dezynfekowanie, zachowywanie odległości, noszenie maseczek, unikanie dotykania się, itp.). Natomiast w żłobkach a nawet w przedszkolach nie ma takiej możliwości!!! Tak więc otwieranie żłobków i przedszkoli w pierwszej kolejności jest moim zdaniem najostrzejszym z możliwych testów na odmrażanie. A może o to chodzi? Jeżeli takie jest założenie, by tą grupę przetestować w pierwszej kolejności na naturalne uodpornienie, to rozumiem zamysł rządzących. Prawidłowe jest założenie, że najmniejsze z dzieci i najmłodsi z rodziców, jako organizmy najmocniejsze, wytrzymają ten test najlepiej. Jednak trzeba mieć świadomość, że przy zakażeniu dzieci i rodziców będzie dochodziło do zamykania tych placówek i kwarantann wszystkich osób, które miały z sobą kontakt nie tylko w placówce ale dalej w Państwa łańcuchu kontaktów domowych i zawodowych. Te dzieci i rodzice oraz personel będą też grupą zwiększonego ryzyka w tym teście. Z pewnością w tym okresie dzieci, które zaczną uczęszczać do placówki i ich rodzice, powinni jak najbardziej ograniczyć kontakty, w szczególności z osobami starszymi o większym ryzyku skutków zakażenia.

      .

      Warto też zauważyć, że jesteśmy dopiero przed szczytem zakażeń a na Śląsku mamy drugi w kraju ich poziom https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/deaceebc69a3412c8b7699e3e025e213

      .

      Rząd też stawia nam wiele wymagań i zasad niemożliwych do tak szybkiego spełnienia o ile w ogóle ich spełnienie jest możliwe. Proponowane są grupy rodziców, których dzieci miałyby pierwszeństwo. Rodzice mają pilnować, by nie przyprowadzać dzieci zakażonych lub z kwarantanny.

      Proponuję zapoznać się z tą lekturą:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

      https://www.gov.pl/attachment/14fee8a9-7795-44e6-9378-3167df87821a

      .

      I na zakończenie tego wpisu jeszcze raz powtórzę moją decyzję i dobrą radę - w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo dzieci ale także Wasze i Waszych rodzin a także z uwagi na poniższe argumenty, na razie nie podejmę decyzji o terminie otwarcia miejskiego żłobka i przedszkoli, a Państwu dobrze radzę jak najdłużej pozostawić dziecko w domu, oczywiście o ile to tylko możliwe. O jakiejkolwiek zmianie decyzji będę informował i ją uzależniam od przytoczonych informacji ale raczej nie nastąpi to w najbliższym tygodniu po weekendzie majowym.

      O kolejnych decyzjach będę informował w zależności od Państwa informacji o ilości chętnych do żłobka lub przedszkoli, naszego przygotowania wszystkich wytycznych i zmieniającej się sytuacji epidemicznej.

      .

      Z uszanowaniem

      Burmistrz Mikołowa

      Stanisław Piechula

       

       

     • Rekrutacja uzupełniająca

     • Informujemy Państwa, że w dniach 4-6 maja 2020r. zostanie przeprowadzona elektroniczna rekrutacja uzupełniająca na dodatkowe miejsca w mikołowskich przedszkolach.

      Osoby zainteresowane ubieganiem się o miejsca w przedszkolu zapraszamy do wypełnienia wniosku na stronie internetowej https://uzupełniająca-przedszkola-mikolow.nabory.pl.

      Uzupe_eniaj__uca_Zawiadomienie.pdf

     • Rekrutacja

     • REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM DANEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 POLEGA NA:


      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

      kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie


      od 23.03.2020-31.03.2020r. *

       


      *ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES EMAIL: sekretariat@sp8.mikolow.eu (zgłoszenia proszę wysłać w miarę możliwości zahasłowanym plikiem, hasło podać w osobnym e-mailu)

      DOKUMENTY DO POBRANIA Z SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE : REKRUTACJA SZKOŁA 2020/2021https://sp8mikolow.edupage.org/

       

     • Ćwiczmy razem - etap 3

     • W szkole realizowany jest projekt "Ćwiczmy razem - etap 3", współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

     • KALEJDOSKOP w naszej szkole, czyli nowy projekt unijny.

     •       Wraz z nowym rokiem szkolnym w naszej szkole rusza projekt: „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwoli on na zakup dla szkoły sprzętu TIK, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach ścisłych oraz językowych.

     • Erasmus+

     • Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

      Tytuł projektu: Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

      Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

      Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

      Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

     • UWAGA

     • Informujemy, iż Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

      Proszę wszystkich o zapoznanie się z treścią rozporządzenia dołączoną do niniejszego emaila  oraz załącznika w części I.1 oraz I.2.

      rozporzadzenie.pdf

     • SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ

     •  

      16 października w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu:

      „ Szkoła otwarta nawiedzę”

      Jest to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko 160 uczniów
      zapisało się na zajęcia pozalekcyjne, chcąc pogłębiać lub utrwalać swoją wiedzę, jak również uczyć się
      nowych języków obcych. Można było wybrać zajęcia spośród następujących przedmiotów:
      - matematyka,
      - informatyka,
      przyroda,
      - język angielski,
      - język francuski,
      - język włoski.
      Chętnych jak widać nie brakowało. Mamy nadzieję, że udział uczniów w projekcie przyczyni się do
      podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.